Gezondheid In Eigen Hand: Bescherm Je Tegen Straling!

Gepubliceerd mrt. 26, 22
6 min read

Is Straling Werkelijk Schadelijk En Hoe Kan Je Je Beschermen?

Bescherming Tegen 5g  Stralingsvrij Slapen Met Je Smartphone - emfhealthcard.com/nl/

Wat schermt het beste af tegen elektromagnetische straling?

Het is mogelijk om jezelf te beschermen tegen elektromagnetische straling van elektronische apparaten, door een stralingsscherm te gebruiken die de straling tussen jou en de bron kan blokkeren en absorberen. De holle luchtbuizen geleiden de straling namelijk niet.

Welk materiaal houdt röntgenstraling het beste tegen?

Röntgenstraling kan alleen door zachte stoffen heen. Huid is niet in staat om röntgenstraling tegen te houden. De straling kan alleen niet door harde materialen heen. De straling wordt tegengehouden door bijvoorbeeld bot en metaal.

Kun je 5G horen?

Het menselijk lichaam werkt op basis van (lichaamseigen) elektromagnetische signalen. Zendmasten en wifi zenden daar kunstmatige gepulste elektromagnetische velden dwars doorheen. En ondanks dat veel mensen het laagfrequente geluid niet kunnen horen, is het bromgeluid en de geluidstrilling er wel degelijk.

Is de straling van een mobiel schadelijk?

Ook al tonen een massa studies aan dat gsm-masten veilig zijn, toch blijven een aantal mensen beweren last te hebben van de elektromagnetische velden. Maar er bestaat geen bewijs dat er een verband is tussen de gezondheidsklachten en het niveau van blootstelling aan stralen.

Kan je straling voelen?

Nee, straling kun je niet zien of voelen. Alleen met speciale meetinstrumenten kan worden vastgesteld of ergens straling is.

Wat doet wifi straling met je?

Recente onderzoeken tonen aan dat langdurige blootstelling aan Wifi-straling negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Dit zijn kenmerken zoals hoofdpijn, vermoeidheid, steken op de borst en duizeligheid.

Hoe bescherm ik mezelf tegen 5G?

Je kunt je daartegen beschermen met anti-oxidanten zoals platina en zink, eiwitten, magnesium en ijzer. Ook zijn er speciale magneetjes (dotjes) die het negatieve effect van de straling zouden kunnen verzachten. Hoe schadelijk 5G daadwerkelijk is, weet nog niet niemand.

Hoe kunnen we ons beschermen tegen röntgenstralen?

Beschermende kleding Om het lichaam te beschermen tegen ioniserende straling is er speciale stralingswerende kleding ontwikkeld. In dit soort kleding is een bepaalde loodwaarde verwerkt waar straling niet doorheen kan.

Hoe kun je je beschermen tegen gammastralen?

Gamma Straling Om gammastraling tegen te houden zijn speciale maatregelen nodig: 6 centimeter lood, 10 centimeter ijzer of 33 centimeter beton houden ongeveer 95% van de door Kobalt-60 veroorzaakte straling tegen. Bij een nucleaire aanval biedt dan ook zelfs een tank geen goede bescherming.

Is 5G netwerk schadelijk?

Er is géén bewijs dat het 5G-netwerk schadelijk is voor de gezondheid. Tot die conclusie komt de Gezondheidsraad. De frequenties die de zendmasten uitzenden zijn namelijk al jaren in gebruik en hebben nooit negatieve gezondheidseffecten gehad, schrijft de raad.

Maar wat moet men zich voorstellen bij een radioantenne van DNA? Het antenne-idee heeft diverse problemen: (1) een geleidende antenne die de radiogolven van het gsm-bereik kan ontvangen, moet minimaal 3 cm lang zijn; (2) een foton dat door een groot molecuul met vele honderden atomen wordt geabsorbeerd, veroorzaakt daar allerlei trillingen, maar die worden gewoon toegevoegd aan de al bestaande trillingen ten gevolge van de warmtebeweging; (3) die toevoeging zou ook heel klein zijn, minder dan een duizendste van de typische trilling die de warmtebeweging veroorzaakt; (4) zulke moleculen bevatten geen grote hoeveelheden makkelijk bewegende elektronen, in tegenstelling tot echte radioantennes waarin door de geleidbaarheid van het materiaal resonantie met een golfveld kan ontstaan.

Het is onbekend wat voor nut zulke moleculen in ons lichaam hebben. Hoe de evolutie zou kunnen leiden tot het ontstaan van zulke moleculen, is volstrekt onduidelijk. Elektromagnetische velden kunnen radio- en televisieontvangst verstoren. Wellicht in lijn met die gedachte slaan sommige onderzoekers de fase van weefselschade over. Zonder zich druk te maken over een werkingsmechanisme bestuderen zij het grotere geheel.

Zouden gepulste radiogolven ineens anders door de ether gaan dan gewone golven? Welnee! Gepulste radiogolven verplaatsen zich precies zo als alle andere radiogolven. Het is alsof iemand betoogt dat een autoruit goed bestand is tegen een langdurige plensbui, maar aan gruzelementen zal gaan wanneer je onderweg herhaaldelijk een stukje door een droge tunnel rijdt.

Ziek Door Straling: Slachtoffers Pleiten Voor Stralingsvrij

(26) Als je een DECT-telefooninstallatie in huis hebt en je twijfelt ondanks het voorgaande nog steeds aan de risico’s van de straling ervan of je denkt dat het met die onzichtbare pulsjes wel meevalt, dan nodigen wij je uit om nu een proef te doen. Wikkel aluminiumfolie om het basisstation (dat aan staat).

Er zaten warempel gaatjes in het aluminiumfolie! Maar het maakte niet uit of de telefoon aan of uit stond, of door een banaan werd vervangen. Aluminiumfolie is kwetsbaar; vouwen en uitvouwen geeft altijd kleine beschadigingen. Hoorndolle bijen Albert Einstein zou ooit hebben gezegd: ‘Als de bijen verdwijnen, volgt de mensheid vier jaar later.’ Dan hebben we misschien niet lang meer te gaan, want de laatste drie jaar is het aantal bijenpopulaties zo fors teruggelopen dat men nu spreekt over de ‘Colony Collapse Disorder’ (CCD).

Er wordt beweerd dat de toename van mobiele telefonie een mogelijke oorzaak is - straling in huis neutraliseren. bescherming tegen electromagnetische straling. De Duitse bioloog Ulrich Warnke publiceerde al in 1973 een artikel waarin hij beschreef dat bijen agressiever worden en minder vaak naar hun korf terugkeren als ze worden blootgesteld aan radiogolven van 10 tot 20 k, Hz, wat overigens geen gsm-frequenties zijn.

Tips Om Straling Te Beperken

Worden de bijen hoorndol? Warnke timmert flink aan de weg om ons te waarschuwen. Ook vogels lopen volgens hem gevaar. In een andere Duitse studie werden twee korven van een DECT-telefoon voorzien en twee andere niet (Wat je kunt doen tegen straling in huis). Alle bijen werden vervolgens honderd meter verderop losgelaten. Men constateerde dat de bijen in de controlekorven al na 35 minuten binnen waren, terwijl de bijen met de DECT-telefoon in hun korf na 45 minuten nog niet waren teruggekeerd.

De milieuactivist en zendmastenhater Sainudeen Pattazhy haalde alle kranten met het bericht dat zijn mobieltje in tien tot vijftien dagen hele bijenkolonies kon uitroeien. In plaats van zijn onderzoek netjes te documenteren en te publiceren, belde hij een persbureau dat het bericht meteen de wereld instuurde. Twee wetenschappelijke studies, die al in 1981 waren uitgevoerd, constateerden daarentegen dat radiogolven (2450 MHz) geen effect hadden op de navigatie of het gedrag van bijen.

Ook rond 1880, 1920 en 1960 waren er bijenkolonies die plotseling verdwenen, terwijl er toen nog geen mobiele netwerken bestonden. Recentelijk heeft men een mogelijke verklaring gevonden. Zieke bijen uit korven met CCD hadden DNA-schade, die wees op een infectie met een virus dat de bijen verzwakt zonder dat ze acuut doodgaan. Bescherming tegen 5g.

Mobiel Bellen En Straling

Er zijn evenmin aanwijzingen dat Einstein ooit over bijen heeft gesproken. Het citaat dat aan hem wordt toegeschreven, dook pas in 1994 voor het eerst op in een pamflet van een groep actievoerende bijenhouders. Voorzorgprincipe In het verleden kwam het voor dat producten die als 100% veilig waren bestempeld bij nader inzien wel degelijk veel schade aan de gezondheid konden toebrengen.

Het was nog tamelijk lastig om het grote publiek te overtuigen van de schadelijke effecten van roken, hoewel die al snel konden worden aangetoond toen men erop ging letten. Maar bij al deze voorbeelden is bekend hoe de schadelijke effecten tot stand komen, terwijl het eventuele schadelijke werkingsmechanisme van radiogolven voor zowel natuurkundigen als biologen één groot vraagteken is.

Stralingsbescherming - emfhealthcard.com/nl/Bescherming Tegen Straling - emfhealthcard.com/nl/

Ondanks veel onderzoeken met geruststellende resultaten zijn er ook enkele onderzoekers die ‘met een slag om de arm’ concluderen dat het gevaar wordt onderschat en dat er reden is voor bezorgdheid. Deze laatste categorie krijgt veel aandacht, met alle gevolgen van dien - electrosmog bescherming. Uit grootschalig Duits onderzoek is gebleken dat een groot deel van de bevolking zich nu ernstige zorgen maakt, terwijl hetzelfde onderzoek daarvoor geen argumenten kan bedenken, omdat er geen correlatie was met gezondheidsproblemen en gsm-straling.

Je Baby Beschermen Tegen Elektromagnetische Straling

Een waar circus van protestgroepen, politieke onkunde, websites en fakeproducten wil ons tegen schadelijke straling beschermen. Toen ik in Google zocht op ‘straling’, verschenen er direct tien gesponsorde links naar bedrijven die anti-stralingsproducten aanboden - elektromagnetische straling gezondheid. Je kunt het zo gek niet bedenken. Slaapt u slecht na het plaatsen van die UMTS-mast in de buurt, dan kunt u de elektrosmog in uw huis laten opmeten door de woonbioloog.

Dat gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf met behulp van een wichelroede die men ‘biotensor’ noemt. Vervolgens kunt u uw huis en uzelf afschermen met een groot aantal producten, waarvan niet is bewezen dat ze ergens goed voor zijn en waarvan ook niet duidelijk is hoe ze werken. Nobelprijzen Straling spreekt tot de verbeelding en vormt voor velen een verklaring voor onbegrepen klachten.

Maar helaas, steeds meer onderzoekers en beleidsmakers nemen klakkeloos aan dat er mogelijk iets niet in de haak is. Hierbij spelen een gebrek aan natuurkundige kennis, paniekerige berichten in de media (‘waar rook is, zal wel vuur zijn’) en het voorzorgprincipe (‘waar geen rook is, zou niettemin vuur kunnen zijn’) een belangrijke rol.

Straling Bescherming

Voorlopig is er alle reden om aan te nemen dat de onderzoeksuitkomsten niet altijd betrouwbaar zijn. De meeste onderzoekingen op dit gebied kunnen meteen de prullenbak in omdat er grove fouten in de opzet zitten. Daar komt bij dat er al zoveel onderzoek is gedaan dat een paar opmerkelijke toevalsresultaten binnen de kansverwachting vallen.Is het niet te mooi om waar te zijn dat de temperatuur tot op een duizendste graad nauwkeurig toenam met het opvoeren van de spanning? Waarom voerden de onderzoekers geen controle uit met een toegenomen temperatuur? En hoe zeker kunnen ze ervan zijn dat de volgorde waarin de experimenten werden uitgevoerd niet van invloed op de uitkomst was? Het bewijsmateriaal is veel te zwak om de gevestigde natuurkunde overboord te kunnen zetten.

Meer van Gezondheid tips

Navigation

Home

Latest Posts

Detox Dieet Recepten

Published Jan 16, 23
6 min read

Wat Was Jouw Ergste Sportblessure?

Published Dec 27, 22
7 min read