Wat Was Jouw Ergste Sportblessure?

Gepubliceerd dec. 27, 22
7 min read

Gekneusde Of Gebroken Rib - Hier Heb Ik Pijn

Tags: gekneusd, ribben gekneusd, gebroken rib, gekneusde ribben, rib gebroken

Mijn moeder heeft heel wat stampij moeten 106 Persoonlijke verhalen over medische missers maken voordat er een arts kwam. Toen de arts kwam (met veel fouten daarbij), wilde hij dat mijn moeder de kamer uit ging, wat zij weigerde. De arts is een bloedsuiker gaan prikken die onmeetbaar was. Er is toen een glucose-injectie gegeven waardoor ik snel bijkwam.

Mijn moeder heeft die nacht nog gebeld of de verpleegkundigen mijn bloedsuiker wilden prikken, omdat dit niet op hun planning stond. Mijn bloedsuiker was weer laag; als mijn moeder toen niet had gebeld, was ik nogmaals in coma geraakt. De eerste keer had ik het maar nipt overleefd. De artsen hebben het in mijn dossier een beetje verbloemd.’ ‘Mijn moeder zat in een verzorgingshuis en had door een medisch verleden een dieet (ze mocht geen vast voedsel in verband met haar beschadigde slokdarm).

Gekneusde Ribben Tapen Of Ribben Intapen Bij Een Ribfractuur

Gebroken RibbenGekneusde Ribben - Blessure Wijzer

Ze is nog gereanimeerd, maar bleek na vijf dagen toch al hersendood te zijn. Navraag door mij na het indienen van een klacht, bleek dat het verzorgingshuis niet had door- 107 Diverse klachten gegeven dat ze een dieet had en het ziekenhuis had hier niet naar gevraagd bij de overdracht van het verzorgingshuis naar het ziekenhuis (gekneusde rib).

Als eenling ben je niets. Ze hadden in het ziekenhuis zelf niet eens als doodsoorzaak verstikking opgegeven, dit zou te veel vragen oproepen. Ik ben een jaar bezig geweest om het een en ander los te trekken. Gelukkig voor anderen is de oplossing er wel nu: het digitale dossier. Van harte aanbevolen na deze situatie.

Rugklachten - Fysiotherapie

Ik kreeg last van dove voeten. De neurologe stelde vast dat het C6 gehalte in het bloed veel te hoog was. In plaats 60 was het boven de 700. De zenuwen in mijn voet zijn nu beschadigd en dit euvel zal eerder verslechteren dan verbeteren. Toen de huisarts, die mij indertijd zei dat het wel goed voor me was vitamine C te gaan gebruiken, hiervan mededeling kreeg, zei ze dat ze niet heeft geweten dat je ook teveel vitamine C kunt binnen krijgen - Klachten aan borst en ribben.

Tijdens de eerste operatie hebben ze een gat gemaakt in de ontsteking. Ik kreeg te horen dat het een fistel was. 108 Persoonlijke verhalen over medische missers Volgens internet kon dat niet, maar toch had de arts gelijk, zei hij. Tijdens de herstelperiode kwam het weer terug. Ik heb het toen zelf open gemaakt (Koude of warmte bij pijn?).

Pijn Op De Borst? - Beste Oefeningen Thuis

Klachten Aan Borst En RibbenSpieren, Botten En Gewrichten

Dezelfde chirurg kon toen niets vinden. Hij zei dat dit kwam doordat ik het zelf die week ervoor weer open had gemaakt in verband met koorts. Ik kreeg na de narcose te horen dat ‘ik mezelf goed geopereerd had’. Daarna drie maanden heel moe geweest, maar dat kon volgens hun niet komen door de narcose, terwijl de huisarts de klacht wel vaker gehoord had.

Weer naar de huisarts en samen met hem heb ik een ander ziekenhuis gezocht. Ik ben daar naartoe gegaan en binnen 30 seconden werd er gezegd dat de vorige twee operaties onzin waren. Aan de hand van foto’s heeft hij het me duidelijk gemaakt, hiervoor geopereerd en de klacht verholpen - Rugklachten - Fysiotherapie.

Peesplaat Ontsteking

Reactie terug was dat ze blij voor me waren dat het nu opgelost was, dat ze in overleg met de chirurg goed gehandeld hadden en dat dus de derde operatie nodig bleek te zijn om het probleem op te lossen.....’ ‘Na een trap van een paard in mijn gezicht ben ik met spoed afgevoerd.

Aangezien er na mij weer een traumapatiënt werd binnen gebracht en het dus druk werd, hebben ze afgezien van het maken van een scan. Ze hielden ze het erop dat mijn gezicht enkel zwaar gekneusd was. Omdat ik erg veel pijn bleef houden, uitstralend naar mijn tanden, heeft de kaakchirurg na drie maanden alsnog een scan laten maken waar uitkwam dat mijn gezicht op twee plaatsen gebroken is geweest door dit ongeval.

Pijn Op De Borst? - Beste Oefeningen Thuis

Gekneusde Ribben - Blessure WijzerGekneusde Ribben Tapen Of Ribben Intapen Bij Een Ribfractuur

Ook de pijnspecialist heeft geen uitkomst kunnen bieden en ik zal dan nu de rest van mijn leven met zenuwpijn blijven zitten. De zenuw is bekneld geraakt tussen botlaagjes in mijn gezicht. Ik heb wel een klacht ingediend maar enkel excuses gekregen en de mededeling dat ze in het vervolg met soortgelijke ongevallen sneller over zullen gaan tot het maken van een scan.

Rugklachten - FysiotherapieGekneusde Of Gebroken Rib - Hier Heb Ik Pijn

Ik werd doorverwezen naar een internist. Deze wilde maar een ding onderzoeken, omdat er aan mij al zoveel gesleuteld was, zei hij - Wanneer en hoelang je een brace moet dragen. Terwijl hij door had moeten zoeken; dan had vier jaar eerder dan nu de diagnose gesteld kunnen worden. Namelijk een ernstige auto-immuunziekte, die ruggenmerg, zenuwen, spieren, hersenen en hart heeft beschadigd.

Deze Brace Is Ideaal Bij Rugklachten

Ik vind het een kwalijke zaak dat betreffende internist niet verder heeft onderzocht, dan had veel extra schade voorkomen kunnen worden. Deze brace is ideaal bij rugklachten. Ik was wel van plan een klacht in te dienen bij het ziekenhuis en het zou ook goed zijn om het te doen, maar had tot nu toe geen energie voor.

Ze dachten aan een erfelijke spierziekte, die niet te behandelen is.’ ‘De anesthesist heeft een verkeerde schatting gemaakt over de hoeveelheid bloed die nodig was voor de heupoperatie van mijn moeder. Tijdens de operatie is met spoed extra bloed besteld. Die kwam laat binnen waardoor er een lijn in de aorta moest worden aangelegd.

Hamstring Pijn

Rib KlachtenGebroken Ribben

De controle of de lijn goed is aangebracht, is niet uitgevoerd (Klachten aan borst en ribben). Het toegediende bloed is niet in de bloedsomloop gekomen maar in de hartzak. Door te weinig vocht in de bloedsomloop en vocht in de hartzak kon het hart niet meer functioneren en volgde een hartstilstand. Reanimeren is na vele minuten (meer dan tien) gelukt.

109 Diverse klachten Met een te lage bloeddruk en te lage hartslag, is mijn moeder toen naar IC gebracht met de boodschap dat deze situatie binnen enkele uren moest veranderen. De verplegers hebben mijn moeder verder de nacht enkel via een monitor gecontroleerd en hebben geen actie ondernomen toen haar situatie niet verbeterde.

Gekneusde Ribben Tapen Of Ribben Intapen Bij Een Ribfractuur

Toen ik dat hoorde, had ik de hand van mijn moeder vast en kneep me ze me. Ik wilde niet geloven dat ze hersendood was (Pijn op de borst? - Beste oefeningen thuis). De volgende dag is ze aan de morfinepomp gelegd en is ze door een overdosis morfine overleden. Deze gebeurtenis heeft zo’n enorme invloed op de rest van mijn leven gehad dat ik nu in langdurige ernstige depressie verkeer met een sociaal isolement tot gevolg.’ ‘Ik heb tweemaal, bij twee verschillende huisartsen, om een onderzoek naar osteoporose gevraagd (‘bij elke val iets breken was toeval, dat mijn moeder ernstige osteoporose had deed niet ter zake, ik leef gezond, beweeg genoeg, dus nee).

Toen kwam er uit: aanzienlijke osteoporose. Dit had ik graag tien jaar eerder in een vroeger stadium willen weten in verband met medi- 110 Persoonlijke verhalen over medische missers catie. Nu heb ik (na een val?) twee ingezakte lendenwervels, wat misschien niet zo was geweest als de medicatie eerder gestart was.’ ‘In het O.K.-verslag had de chirurg niet vermeld dat zij in opleiding was.

Ik Heb Een Sport-blessure  • Ademhaling en symptomen gebroken, of gekneusde rib ?
  • Gebroken rib of gekneusde rib, wat zijn de symptomen en de behandeling ervoor?
  • Heb je last van rugpijn door een gebroken of gekneusde rib?
  • Meteen weten of u met gekneusde rib naar de dokter moet?

 


hamstring pees

peesplaat ontsteking

peesplaat ontsteking

En zonder toestemming van mij heeft de chirurg in opleiding mij geopereerd. Het ging om een spataderoperatie, waar ik nog steeds veel last van heb. Met enorm grote littekens in mijn beide benen. De gevolgen hiervan had mijn chirurg mij niet verteld. Ik heb tegen mijn eigen chirurg verteld dat de klachten niet verholpen zijn - hamstring pees.

Meer van Gezondheid tips

Navigation

Home

Latest Posts

Detox Dieet Recepten

Published Jan 16, 23
6 min read

Wat Was Jouw Ergste Sportblessure?

Published Dec 27, 22
7 min read