Fysieke Omgeving - Preventie & Zorg - Straling

Gepubliceerd mrt. 27, 22
6 min read

Anti-straling Rechthoek Mobiele Telefoon

In veel huizen in Nederland zijn al waarden tussen de 1. 000 en de 20 - straling meten. 000 gemeten en de Gezondheidsraad acht 20. 000.000 microwatt per vierkante meter volkomen veilig, voor 24-uur-per-dag blootstelling voor zowel baby’s, kinderen, volwassenen als bejaarden. Des te langer de overheid, de telecomproviders en de Gezondheidsraad de schadelijke effecten blijven ontkennen, des te belachelijker ze zich maken.

Eigenlijk zou niemand er ziek van kunnen worden volgens de wetenschap, maar toch gebeurd het. Gezondheidseffecten van radiofrequente straling - Anti-straling mobiel-Dect telefoon.. We kunnen het ook rustig afwachten tot de halve bevolking ziek is, maar misschien is het beter om nu in te grijpen en op zoek te gaan naar veilige alternatieven(Bron ). Met de wetenschap dat water in staat is frequenties op te slaan, is het niet moeilijk de conclusie te trekken dat elektromagnetische, niet-ioniserende, straling ernstige negatieve invloed heeft op de structuur van het water (fig.

Dit werd al eerder geïllustreerd met het voorbeeld van het gebruik van bloedplasma (bloed bestaat uiteraard voor een groot deel uit water) in ziekenhuizen (fig. Stralingsvrij slapen met je smartphone. 11). Figuur 10 Gevitaliseerd water uit magnetron Figuur 11: Met straling belast leidingwater vergeleken met menselijk bloed blootgesteld aan electromagnetische straling Wanneer nu de oorspronkelijke structuur van water, zoals die zou moeten zijn (niet haaks), in ogenschouw wordt genomen, blijkt er wederom een zichtbaar verschil te zijn met de structuur van water (of bloed) blootgesteld aan elektromagnetische straling.

Hoogsensitief Persoon

Zoals al eerder is beschreven is de Aqua Aurora Vitaliser namelijk in staat om de structuur van water terug te brengen naar haar oorspronkelijke vorm door de negatieve trillingen van stoffen en zoals nu is gebleken ook de negatieve trillingen van straling te neutraliseren. Maar zelfs wanneer elektromagnetische straling uitgebannen wordt (wat zeer onwaarschijnlijk is gezien de grote economische belangen die op het spel staan), zal de Aqua Aurora Vitaliser van groot nut blijven omdat ook zonder de negatieve invloed van straling water van een dergelijke kwaliteit erg moeilijk te vinden is. Hoe werkt de EMF Health Card?.

Hieronder vindt u dit Freiburger Appel, een initiatief van oktober 2002. Hierin luiden artsen de noodklok: De volksgezondheid komt zwaar in het geding door de steeds heftiger wordende straling (electrosmog bescherming). Daar moet nu een einde aan komen. In eerste instantie is het ondertekend door zo’n 100 artsen en professoren uit voornamelijk Duitsland.

Straling Mobiele Telefoon Slecht Voor Gezondheid? - emfhealthcard.com/nl/Gezondheidseffecten Van Radiofrequente Straling. - emfhealthcard.com/nl/
Fysieke Omgeving - Preventie & Zorg - Straling - emfhealthcard.com/nl/Bescherming Tegen Straling Mobiele Telefoon - EMF health kaart

Tevens steunen ruim 30 (Anti straling). 000 mensen dit initiatief. Hoe krankzinnig is het dat de intensiteit van de stralingsbelasting steeds verder toeneemt. Grote zorgen maken we ons over de invoering van 5G. het is misdadig om geen rekening te houden met de gezondheid van alles wat leeft op deze aarde. We kunnen ons er alleen maar tegen wapenen door ons zelf zoveel mogelijk te beschermen tegen deze invloeden.

Mobiel Bellen En Straling

Bij onze patiënten stellen wij de laatste jaren een dramatische toename vast van zware en chronische aandoeningen, specifiek: leer, concentratie- en gedragsstoornissen bij kinderen (bv hyperactiviteit) bloeddrukafwijkingen, die met medicamenten steeds moeilijker te beïnvloeden zijn hartritmestoornissen hartinfarcten en beroertes bij steeds jongere mensen hersendegeneratieve aandoeningen (bv Morbus Alzheimer) en epilepsie kanker zoals leukemie en hersentumoren Wij constateren bovendien een steeds talrijker optreden van verschillende, vaak bij patiënten ten onrechte als psychosomatische storing gediagnosticeerd als: hoofdpijn en migraine chronische vermoeidheid innerlijke onrust slapeloosheid en moeheid overdag oorsuizingen gevoeligheid voor infecties zenuw- en andere pijnen, die met normale oorzaken niet verklaarbaar zijn om slechts een paar symptomen te noemen.

Wij kunnen niet meer in een zuiver toevallige samenloop van omstandigheden geloven, daar: te vaak constateren wij een opvallende opeenhoping van bepaalde ziektes in soortgelijke stralingsbelaste gebieden of wooneenheden, te vaak verbetert de ziekte of verdwijnen maanden- tot jarenlange klachten in relatief korte tijd na reduceren of verwijdering van een stralingsbelasting in de omgeving van de patiënten te vaak bevestigen ook bouwbiologische metingen buitengewone elektromagnetische stralingsintensiteiten ter plaatse van onze bevindingen - gsm straling.

Ze versterken het risico van reeds bestaande chemische en milieu inwerkingen, belasten bovendien het immune afweersysteem en kunnen de tot nu toe compenserende tegen-regulatiemechanismen tot stilstand brengen. In gevaar zijn in het bijzonder zwangere vrouwen, kinderen, tieners, oudere en zieke mensen. Onze therapeutische bemoeienissen om de gezondheid weer te verbeteren blijven steeds vaker zonder gevolg.

Tegen Straling - Gewoon Lekker Puur

Elektrosmog - emfhealthcard.com/nl/Harmonic Quantum Resonsance Technology

Met het oog op deze verontrustende ontwikkeling zien wij ons verplicht, onze waarnemingen de openbaarheid mede te delen, speciaal nadat wij ervoeren dat duitse rechtbanken een gevaar van mobile telefonie als *zuiver hypothetisch* beschouwen (zie oordeel van het Bundesverfassungsgericht Karlsruhe en het Verwaltungsgerichtshof Mannheim van het voorjaar 2002). Wat wij in onze dagelijkse praktijk beleven en tegenkomen is allesbehalve hypothetisch! Wij zien het stijgende aantal chronische zieken ook als gevolg van een onverantwoordelijke grenswaarde politiek, die in plaats van de bescherming van de bevolking voor de korte- en bijzonder de langeduurtermijn uitwerkingen van mobiele telefonie straling als maatstaf tot handelen te nemen, zich het dictaat van een reeds lang uitvoerig als gevaarlijk bekende technologie onderwerpt.

Wij laten ons niet langer zoethouden met allerlei, irreële onderzoeksresultaten, die zoals de ervaring leert vaak door de industrie beïnvloed wordt, terwijl bewijskrachtige onderzoeken genegeerd worden. Wij vinden het dringend noodzakelijk nu te handelen! Als artsen zijn wij bovenal advocaten van onze patiënten. In het belang van alle betrokkenen, waarvan het grondrecht op leven en lichamelijke ongedeerdheid momenteel op het spel worden gezet, doen wij een beroep op de verantwoordelijke in politiek en gezondheidszorg. Bescherming tegen straling.

Er zijn diverse producten op de markt waarmee we ons kunnen wapenen tegen deze gevaren. Ten eerste de Aqua Aurora Vitaliser. Zoals eerder al is uitgelegd kan deze Vitaliser de stralingsinvloeden weer herstellen zodat de invloed hiervan op uw lichaam sterk verminderd wordt. Ten tweede is er de Aqua Aurora Orgonstraler.

Producten Ter Bescherming Tegen Elektrosmog

Hierdoor kunnen virussen e. d. meer vat op ons krijgen. Dit kan hersteld worden met de orgonstraler. Meer informatie hierover is te vinden elders op deze website (zie Lucht en Elektromagnetische Straling). Ten derde is het mogelijk om stralingbeschermende maatregelen in de omgeving van zendmasten te treffen. Emf protection. Het is mogelijk stralingswerende isolatiematerialen aan te brengen op daken waar zendmasten staan.

Het onderstaande artikel is van Wim Kersten, medewerker Vereniging Milieudefensie. Het bevat enkele voorbeelden die de effecten van elektromagnetische straling weergeven en beschrijft zoals de titel al zegt hoe o. a. overheden lokaal, nationaal en internationaal omgaan met dit vraagstuk. In een magnetronoven worden gerechten verwarmd door middel van microgolven, een vorm van elektromagnetische straling. SPECIALE BROEKZAK BESCHERMT TEGEN STRALING.

Terwijl uit een grootschalig Zweeds onderzoek juist de omgekeerde conclusies rollen: meer leukemiegevallen, en geen grotere kans op hersentumoren. Alle deskundigen geven aan dat buiten 100 meter van een hoogspanningsleiding het effect op de gezondheid verwaarloosbaar is. De onenigheid gaat over het gebied binnen de 100 meter. De SEP (Samenwerkende Elektriciteits Produktiebedrijven), verantwoordelijk voor aanleg en beheer van de hoogspanningsverbindingen in Nederland, erkent het verschijnsel van elektromagnetische velden, maar stelt dat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat er nauwelijks effecten op de gezondheid van omwonenden zullen optreden.

Emf ProtectionWat schermt het beste af tegen elektromagnetische straling?

Het is mogelijk om jezelf te beschermen tegen elektromagnetische straling van elektronische apparaten, door een stralingsscherm te gebruiken die de straling tussen jou en de bron kan blokkeren en absorberen. De holle luchtbuizen geleiden de straling namelijk niet.

Welk materiaal houdt röntgenstraling het beste tegen?

Röntgenstraling kan alleen door zachte stoffen heen. Huid is niet in staat om röntgenstraling tegen te houden. De straling kan alleen niet door harde materialen heen. De straling wordt tegengehouden door bijvoorbeeld bot en metaal.

Kun je 5G horen?

Het menselijk lichaam werkt op basis van (lichaamseigen) elektromagnetische signalen. Zendmasten en wifi zenden daar kunstmatige gepulste elektromagnetische velden dwars doorheen. En ondanks dat veel mensen het laagfrequente geluid niet kunnen horen, is het bromgeluid en de geluidstrilling er wel degelijk.

Is de straling van een mobiel schadelijk?

Ook al tonen een massa studies aan dat gsm-masten veilig zijn, toch blijven een aantal mensen beweren last te hebben van de elektromagnetische velden. Maar er bestaat geen bewijs dat er een verband is tussen de gezondheidsklachten en het niveau van blootstelling aan stralen.

Kan je straling voelen?

Nee, straling kun je niet zien of voelen. Alleen met speciale meetinstrumenten kan worden vastgesteld of ergens straling is.

Wat doet wifi straling met je?

Recente onderzoeken tonen aan dat langdurige blootstelling aan Wifi-straling negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Dit zijn kenmerken zoals hoofdpijn, vermoeidheid, steken op de borst en duizeligheid.

Hoe bescherm ik mezelf tegen 5G?

Je kunt je daartegen beschermen met anti-oxidanten zoals platina en zink, eiwitten, magnesium en ijzer. Ook zijn er speciale magneetjes (dotjes) die het negatieve effect van de straling zouden kunnen verzachten. Hoe schadelijk 5G daadwerkelijk is, weet nog niet niemand.

Hoe kunnen we ons beschermen tegen röntgenstralen?

Beschermende kleding Om het lichaam te beschermen tegen ioniserende straling is er speciale stralingswerende kleding ontwikkeld. In dit soort kleding is een bepaalde loodwaarde verwerkt waar straling niet doorheen kan.

Hoe kun je je beschermen tegen gammastralen?

Gamma Straling Om gammastraling tegen te houden zijn speciale maatregelen nodig: 6 centimeter lood, 10 centimeter ijzer of 33 centimeter beton houden ongeveer 95% van de door Kobalt-60 veroorzaakte straling tegen. Bij een nucleaire aanval biedt dan ook zelfs een tank geen goede bescherming.

Is 5G netwerk schadelijk?

Er is géén bewijs dat het 5G-netwerk schadelijk is voor de gezondheid. Tot die conclusie komt de Gezondheidsraad. De frequenties die de zendmasten uitzenden zijn namelijk al jaren in gebruik en hebben nooit negatieve gezondheidseffecten gehad, schrijft de raad.

De SEP is meer bezorgd over storingen bij elektrische apparaten en de daaruit voortvloeiende schadeclaims. Alleen om redenen van zakelijkheid en veiligheid (zoals kabelbreuk) hanteert de SEP afstandsnormen: op een strook van 25 tot 40 meter aan weerszijden van de leiding mag in principe geen bebouwing plaatsvinden. Niettemin zijn er gemeenten die toch bouwvergunningen verlenen, zoals Odijk.

Navigation

Home

Latest Posts

Detox Dieet Recepten

Published Jan 16, 23
6 min read

Wat Was Jouw Ergste Sportblessure?

Published Dec 27, 22
7 min read